Chất Lượng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, thân thiện
Môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Chỗ để xe hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình cảm thấy rõ sự tiến bộ trong học tập và tự tin hơn khi giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn