Chất Lượng Ổn Trong Tầm Giá | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn Trong Tầm Giá

Ưu điểm

nhân viên tư vấn nhiệt tình, học phí phù hợp, giáo viên chất lượng

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

mình cũng mới học, chưa cảm nhận được tiến bộ nhiều nhưng nhìn chung chất lượng đào tạo tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn