Chất Lượng Ổn Với Giá Tiền | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn Với Giá Tiền

Ưu điểm

nhân viên giải đáp thắc mắc và tư vấn nhiệt tình
trình độ giảng dạy của giáo viên tốt

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui và chất lượng dạy tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn