Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, giáo viên chất lượng, có chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

phương pháp và giáo án khá bình thường

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung thì chất lượng đào tạo ổn, nhưng hy vọng phương pháp học và giáo án sáng tạo hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn