Hài Lòng, Chất Lượng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hài Lòng, Chất Lượng Ổn

Ưu điểm

cơ sở vật chất tôt. xếp lớp phù hợp với trình độ. chất lượng giáo viên ổn

Điểm cần cải thiện

chưa nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Chỉ 1 từ hài lòng mà thôi :))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn