Hài Lòng Cực Kỳ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hài Lòng Cực Kỳ

Ưu điểm

Giáo viên chất lượng tốt, sĩ số lớp học vừa phải, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Được tham gia các buổi học bổ trợ free, được xếp lịch học bù

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn