Hài Lòng Về Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hài Lòng Về Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Nhân viên tư vấn nhiệt tinh
Thầy giáo giảng bài dễ hiểu
Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học tại trung tâm, mình cảm thấy khả năng ngoại ngữ được cải thiện rõ rệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn