Hài Lòng Với Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hài Lòng Với Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên có năng lượng tích cực và năng lực tốt để dẫn dắt buổi học
Các hoạt động trong lớp học rất phù hợp và làm không khí được cải thiện
Các bạn học viên có trình độ khá tương đương, giúp cảm thấy muốn nỗ lực

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

KOS là trung tâm tiếng anh đã giúp mình nhiều nhất trong số các trung tâm đã học. Mình đã cải thiện vốn từ, tự tin giao tiếp hơn. Khi học ở đây, trình độ IELTS của mình đã được nâng cao kha khá. Rất hài lòng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn