Hoàn Toàn Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hoàn Toàn Hài Lòng

Ưu điểm

số lượng học viên giới hạn, giáo viên quan tâm tới từng người
giáo viên chất lượng
tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

ko có

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô nhiệt tình, giảng dạy có chueyen môn
cơ sở vật chất tốt
các nhân viên tư vấn siêu nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn