Khá Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Khá Hài Lòng

Ưu điểm

có xếp lớp học bù nếu bận
thông tin về khóa học rõ ràng và được tư vấn cẩn thận

Điểm cần cải thiện

đôi khi chấm test hơi lâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy hài lòng về trình độ giáo viên. học có tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn