Khóa Học Rất Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Khóa Học Rất Chất Lượng

Ưu điểm

gv chất lượng tốt, lớp học nhóm nhỏ, chăm sóc học viên tốt

Điểm cần cải thiện

ko có

Trải nghiệm và lời khuyên

được học gv nước ngoài, có học thử trước khi đăng ký học và được học bù khi nghỉ học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn