Không Chê Được Điểm Gì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Không Chê Được Điểm Gì

Ưu điểm

dạy han, cơ sở vật chất tốt, tiết kiệm chi phí

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

chất lượng tốt, không điểm gì để chê

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn