Không Có Điểm Gì Để Phàn Nàn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Không Có Điểm Gì Để Phàn Nàn

Ưu điểm

GV nhiệt tình, sĩ số lớp học vừa phải, cơ sở vật chất đầy đủ thiết bị

Điểm cần cải thiện

chưa nghĩ ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Mô hình học nhóm nhỏ rất thích thú, học viên được giáo viên chữa bài kỹ hơn. Bạn được xếp lịch học bổ trợ những kỹ năng còn yếu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn