Lớp Học Chất Lượng | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên người nước ngoài, có chuyên môn
Lớp nhỏ, ít thành viên
Giáo viên và nhân viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Điều hòa hơi nóng, ghế hỏng cần được thay

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học thú vị, mình học được nhiều kiến théc thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn