Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Rất Tốt

Ưu điểm

bài học hay và hữu ích, gv dạy cực tốt và nhiệt tình, nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

tôi tiến bộ và tự tin sử dụng tiếng anh trong công việc sau quá trình học 3 tháng tại trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn