Tạm Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tạm Ổn

Ưu điểm

học với giáo viên nước ngoài và lớp học khá vắng

Điểm cần cải thiện

giáo trình chưa chi tiết

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung các mặt đều ổn, học cũng có hiệu quả nhưng chưa quá xuất sắc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn