Thực Sự Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Thực Sự Chất Lượng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Các chị nhân viên tư vấn nhiệt tình, cơ sở vật chất tôt

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học rất thú vị, mình hài lòng khi được học tại đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.