Tốt, Tốt, Rất Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tốt, Tốt, Rất Tốt

Ưu điểm

thầy cô vui tính, các chị staff nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

chưa nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng học tại trung tâm khá tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn