Trung Tâm Có Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Có Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Sự nhiệt tình của nhân viên và giáo viên
- Số lượng học viên trong lớp ít, rất hài lòng
- Gần nhà

Điểm cần cải thiện

Không biết

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình được giới thiệu và quyết định học tại trung tâm, cảm thấy việc học có hiệu quả, được cải thiện rõ ràng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn