Vô Cùng Hài Lòng Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Quỳnh Anh Vũ
Quỳnh Anh Vũ

Vô Cùng Hài Lòng Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Giáo viên giỏi, tư vấn viên nhiệt tình, tạo nhiều điều kiện học bủ, học bổ trợ

Điểm cần cải thiện

điểm cải thiện là chỗ để xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Giá rẻ, chất lượng, toàn giáo viên đỉnh , nên thử ạ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn