Chất Lượng Buổi Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Buổi Học

Ưu điểm

phương pháp hay, học nhanh hiệu quả

Điểm cần cải thiện

tăng thêm buổi speaking

Trải nghiệm và lời khuyên

nên cải thiện tiếng anh tại Direct English vì phương pháp mới giúp học nhanh hiểu bài, nhớ lâu và ít tốn thời gian phù hợp với công việc bận rộn nhưng cần cải thiện anh văn trong thời gian ngắn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn