Chương Trình Học Hay Thực Tết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chương Trình Học Hay Thực Tết

Ưu điểm

Chương trình phù họp với ng di lam hoac sv giờ giấc không cố định

Điểm cần cải thiện

Cân nhiều center hơn để tiện đi lại

Trải nghiệm và lời khuyên

Giao viên nhân vien de thuong than thiện, chương trình học thực tế, lich học đa dạng , chăm sóc kỹ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn