Chương Trình Học Phong Phú | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chương Trình Học Phong Phú

Ưu điểm

Thời giai học linh hoạt
Các lớp học đa dạng
Chương trình học phong phú

Điểm cần cải thiện

Nhiều khung thời gian ngoài giờ hành chính hơn
Mở thêm ở địa điểm khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Thu vị, tạo phản xạ
Hào hứng, tạo cảm giác muốn học
Thích thú khi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn