Đánh Giá Trung Tâm Direct English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Vân Trần
Vân Trần

Đánh Giá Trung Tâm Direct English

Ưu điểm

Phương pháp học hay. Môi trường tiếng anh 100%, năng động, thời gian học linh hoạt

Điểm cần cải thiện

Cảm nhận tốt, không có điểm nào cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên nhiệt tình, đáng để trải nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn