Giao Tiếp Tiến Bộ Nhanh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Lệ Gia Trần
Lệ Gia Trần

Giao Tiếp Tiến Bộ Nhanh

Ưu điểm

Phương pháp và giáo trình hay

Điểm cần cải thiện

Mình học tại cơ sở quận 3, phòng học hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình học lớp cơ bản lv1, thời gian đầu mình được học chủ yếu với giáo viên Việt Nam, giáo viên dạy rất ok vui vẻ và nhiệt tình. Cảm nhận rất tốt về trung tâm này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn