Khả Năng Tiếng Anh Của Mình Tiến Bộ Đáng Kể | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Phan Miêu Lan
Phan Miêu Lan

Khả Năng Tiếng Anh Của Mình Tiến Bộ Đáng Kể

Ưu điểm

Giáo viên dạy có tâm huyết và truyền được nhiều lửa cho học viên, giáo trình bài bản, môi trường thân thiện và cách làm việc của trung tâm tạo cho mình được sự tin tưởng.

Điểm cần cải thiện

Chỗ để xe khá nhỏ, còn lại đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Thực sự học ở đây mình đã có sự tiến bộ đáng kể về khả năng giao tiếp, trung tâm có lộ trình mình cứ học theo và cộng thêm sự cố gắng của bản thân nữa. Rất khuyến khích các bạn tham khảo.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn