Kỹ Năng Giao Tiếp Cải Thiện Một Cách Rõ Rệt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Trần Thị Nở
Trần Thị Nở

Kỹ Năng Giao Tiếp Cải Thiện Một Cách Rõ Rệt

Ưu điểm

- Phương pháp học hiệu quả, phát triển được toàn diện các kỹ năng tiếng anh
- Giáo viên rất nhiệt huyết tạo được nhiều hứng thú học tiếng Anh.
- Trung tâm tạo được môi trường rất thuận lợi để giao tiếp tiếng Anh.

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Mấy cô giáo viên người nước ngoài dạy rất là có không khí luôn, các giáo viên Việt Nam dạy cơ bản và ngữ pháp cũng rất okie. Túm lại là rất hài lòng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn