Phù Hợp Với Người Có Ít Thời Gian | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Đinh phương
Đinh phương

Phù Hợp Với Người Có Ít Thời Gian

Ưu điểm

Giáo viên có tâm, lớp ít học viên, giáo trình suất sắc chất lọc được rất nhiều bài học phục vụ tốt cho công việc của tôi.

Điểm cần cải thiện

Chỗ để xe chật quá, xe hơi chỉ được có 2 chiếc, nhiều lúc đến trung tâm hết chỗ phải chạy gửi chỗ khác rất phiền. Phòng học cũng hơi nhỏ, còn lại đều ổn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi rất hài lòng, thời gian linh hoạt, trung tâm hỗ trợ môi trường học tiếng Anh rất tốt, nên học lâu dài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn