Phương Pháp Rất Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Thị Kim Xích
Thị Kim Xích

Phương Pháp Rất Hiệu Quả

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, giáo viên nhiệt tình, bài học được thiết kế hay, phương pháp mang nhiều hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Không có gì phàn nàn

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình học thời gian cảm thấy phương pháp cũng mang lại nhiều hiệu quả, như việc nhớ từ vựng chẳng hạn, trước đây mình học xong nhiều khi sang hôm sau là quyên luôn từ đó, còn bây giờ mình học và nhớ rất sâu, biết cách sử dụng trong ngữ cảnh và trường hợp nào, hay khi nhắc tới nghĩa đó là mình có phản xạ nhớ ngay ra được từ đó, công nhận là phương pháp hay và có sự đầu tư kỹ lưỡng, hy vọng sẽ giỏi tiếng Anh hơn trong tương lai.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn