Rất Chi Là Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Văn Tiến Nguyễn
Văn Tiến Nguyễn

Rất Chi Là Hài Lòng

Ưu điểm

Trung tâm có nhiều lớp học được tổ chức khác nhau để phát triển từng kỹ năng riêng biệt cho học viên ví dụ như với các lớp giao tiếp, phát âm thì một lớp quá lắm là 4 người và được học trực tiếp với giáo viên bản ngữ, còn các lớp thiên về ngữ pháp thì chủ yếu là giáo viên người Việt, các bạn truyền đạt cũng dễ hiểu hơn, đối với những người học từ Level 1 như mình thì đây là một điểm cộng rất lớn.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm còn ít chi nhánh, mong mở thêm nhiều chi nhánh để có thể đi học gần hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình có một trải nghiệm rất tốt, từ những cái nhỏ nhỏ như cách phục vụ, cách những nhân viên ở đây giải quyết các vấn đề cho học viên tạo cho mình cảm thấy một trung tâm rất chi là có tâm, rất hài lòng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn