Thân Thiện, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thân Thiện, Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Giao tiếp tiếng Anh nhiều.
- Thân thiện, nhiệt tình.
- Gần nhà.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Vui và bổ ích, nên tới học mỗi ngày để nâng cao khả năng nói tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn