Thích Giáo Viên, Quá Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Thị Hài Nguyễn
Thị Hài Nguyễn

Thích Giáo Viên, Quá Nhiệt Tình

Ưu điểm

Trung tâm tốt về mọi mặt, cả về phương pháp lẫn giáo viên, mình thấy cũng rất hiếm có trung tâm nào làm được điều đó.

Điểm cần cải thiện

Nên mở thêm chi nhánh, và cần có thêm giáo viên bản ngữ

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy trung tâm tổ chức các lớp học khá hay, sẽ có từng lớp khác nhau để phát triển các kỹ năng khác nhau cho học viên, không có chuyện mà đến lớp ngồi vào bàn xong chép chép đâu, rất hài lòng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn