Thời Gian Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

KHUYÊN PHẠM THỊ MỸ
KHUYÊN PHẠM THỊ MỸ

Thời Gian Học

Ưu điểm

Thời gian học linh động, có nhiều lớp cho mình lựa chọn

Điểm cần cải thiện

có thêm lớp buổi tối thì tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Direct English là trường anh ngữ tin cậy và uy tín dành cho người lớn muốn cải thiện và phát triển tiếng anh cho học tập và công việc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn