Thời Gian Học Tại Trung Tâm Vô Cùng Linh Hoạt Và Tiện Lợi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Phan Ngọc Quỳ
Phan Ngọc Quỳ

Thời Gian Học Tại Trung Tâm Vô Cùng Linh Hoạt Và Tiện Lợi

Ưu điểm

Trung tâm có một không gian rất đẹp và chuyên nghiệp, được tự do book lịch học theo giờ rảnh, được học thử trước khi đăng ký học chính thức.

Điểm cần cải thiện

Phòng học còn hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm nhận là không gian trung tâm rất chuyên nghiệp, thời gian lên lớp khá là linh hoạt book lớp xong nếu bận có thể hủy book giờ khác, rất tiện, còn lại tạm thời thấy ổn cần có thêm thời gian để nhận xét.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn