Tiến Bộ Nhanh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Vui Nguyen
Vui Nguyen

Tiến Bộ Nhanh

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, thoải mái. Giờ giấc linh hoạt

Điểm cần cải thiện

Chưa có nhiều chi nhánh, đi học xa hơi xa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tiến bộ lên khá nhiều kể từ học ở đây, không có gì để phàn nàn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn