Tốt , Nên Học Tại Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Mây Kim
Mây Kim

Tốt , Nên Học Tại Đây

Ưu điểm

Giáo viên giỏi , nhiệt tình , pp giảng dạy mới lạ , dễ học , phù hợp với người đi làm bận rộn, thời gian linh động , học ở đâu , thời gian nào cũng được

Điểm cần cải thiện

Cần thêm chi nhánh

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên dành thời gian rảnh ghé thực hành nhiều hơn với giáo viên sẽ tiến bộ nhanh hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn