Trung Tâm Đào Tạo Bài Bản Và Mang Lại Hiệu Quả Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Đình Tuấn
Đình Tuấn

Trung Tâm Đào Tạo Bài Bản Và Mang Lại Hiệu Quả Cao

Ưu điểm

Giáo viên của trung tâm rất dễ thương và nhiệt tình, không gian rất đẹp và hiện đại, số lượng học viên trong một lớp hợp lý, giờ giấc linh hoạt, giáo trình chất lượng

Điểm cần cải thiện

Giáo viên bản ngữ thường bị thay đổi

Trải nghiệm và lời khuyên

Mô hình đào tạo tiếng Anh rất hiệu quả, tổ chức một cách hợp lý giúp người học phát triển được các kỹ năng tiếng Anh khác nhau. Mình rất hài lòng, nên học tại trung tâm này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn