Trung Tâm Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Kim Quyên Nguyễn Thị
Kim Quyên Nguyễn Thị

Trung Tâm Rất Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất sạch đẹp, đào tạo chuyên nghiệp và bài bản, giáo viên dạy có tâm

Điểm cần cải thiện

Giáo viên người Việt đông, giáo viên bản ngữ ít

Trải nghiệm và lời khuyên

Hiện tại mình thấy rất hài lòng với phương pháp của trung tâm vì nó thực sự mang lại hiệu quả.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn