Tự Tin Hơn Và Hết Sợ Tiếng Anh Từ Khi Học Ở Direct English Saigon Được 3 Tháng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Phạm Hoài Mi
Phạm Hoài Mi

Tự Tin Hơn Và Hết Sợ Tiếng Anh Từ Khi Học Ở Direct English Saigon Được 3 Tháng

Ưu điểm

Môi trường rất thoải mái, tạo được điều kiện tối đa để học viên giao tiếp tiếng Anh, giáo viên thân thiện nhiệt tình hướng dẫn, phương pháp quá là hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm có mỗi chi nhánh, cần mở thêm nhiều trung tâm, mở được ở phú nhuận thì mừng quá.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm nhận rất là hài lòng, sẽ giới thiệu thêm bạn bè nếu có dịp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn