Giáo Trình Chi Tiết, Không Có Sự Tương Tác Với Giáo Viên Bản Ngữ
Đánh giá về

Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai (gmtoeic.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Chi Tiết, Không Có Sự Tương Tác Với Giáo Viên Bản Ngữ

Ưu điểm

GV nhiệt tình, có bài tập rèn luyện, phòng máy lạnh

Khuyết điểm

Lớp đông, không có sự tương tác nhiều giữa GV và HS, không có giáp viên nước ngoài

Trải nghiệm

Học rồi quên khônng nhớ lâu, có giáo trình bày bản chuyên sâu, dễ buồn ngủ vì giáo viên nói liên hồi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn