Trở Nên Yêu Ngoại Ngữ, Muốn Được Học Nhiều Hơn
Đánh giá về

Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai (gmtoeic.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trở Nên Yêu Ngoại Ngữ, Muốn Được Học Nhiều Hơn

Ưu điểm

Tư vấn nhiệt tình, giảng viên dạy hết mình môi trường năng động, thân thiện cách dạy dễ hiểu

Khuyết điểm

Học viên quá đông trong 1 lớp

Trải nghiệm

Trước khi học ở trung tâm là một sinh viên thụ động, sợ ngoại ngữ Sau khi học ở trung tâm trở nên yêu ngoại ngữ, muốn được học nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn