Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Minh Hieu Cao Huynh
Minh Hieu Cao Huynh

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Cơ sở khang trang, hiện đại đáp ứng tốt cho việc học tập cho học viên

Điểm cần cải thiện

Tuy nhiên cần lắp thêm wifi

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học ở nơi đây các bạn có thể cải thiện được những kĩ năng cần thiết của mình để dùng khi đi làm hay dùng để thi Toeic

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn