Đánh Giá Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Huy30 Nguyen
Huy30 Nguyen

Đánh Giá Trung Tâm

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, siêu dễ thương

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng để trải nghiệm. Giáo trình bám sát theo đề thi thật. Giáo viên siêu dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn