Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Kim Bao Nguyen
Kim Bao Nguyen

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, giáo trình phù hợp, môi trường học tập và thực hành kỹ năng cực tốt.

Điểm cần cải thiện

Cần wifi ổn định

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng tin cậy, xứng đáng 5 sao, mọi người nên đăng kí nếu muốn cải thiện trình độ tiếng anh của bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn