Khóa Học Rất Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Việt Hoàng
Việt Hoàng

Khóa Học Rất Hay

Ưu điểm

Môi trơngf học rất thaor mái

Điểm cần cải thiện

Đôi khi máy lạnh hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời, môi trường học vui vẻ mọi người hòa đồng.
Các bạn hãy đi học đay đủ để thấy được sự tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn