Sau 2 Khoá Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Phương Ngọc
Phương Ngọc

Sau 2 Khoá Giao Tiếp

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Giáo viên nhân viên thân thiện
Tài liệu dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một trung tâm tuyệt vời.
Học phí phù hợp với sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn