Tin Cực Shock Từ Halo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Loan Vũ
Loan Vũ

Tin Cực Shock Từ Halo

Ưu điểm

Thầy minh dạy rất ok nha các bạn. Thầy mình tên Đào Minh Hiếu

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây vì mọi người ở đây đều rất thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn