Có Đội Ngũ Nhân Viên Tư Vấn Nhiệt Tình, Hòa Đồng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Đội Ngũ Nhân Viên Tư Vấn Nhiệt Tình, Hòa Đồng

Ưu điểm

Có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hòa đồng. Giờ học ổn định. Giáo viên dạy tốt, tận tình với học sinh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của mình: Thầy cô ở đây luôn quan tâm đến các học sinh, chỗ nào không hiểu thì giáo viên tận tình hướng dẫn và chỉ dạy lại. Lời khuyên của mình là nên học ở trung tâm Hàn ngữ Đông A để có một vốn tiếng Hàn tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn