Giảng Viên Dạy Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Dạy Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Giảng viên dạy dễ hiểu - Phòng học mát mẻ - Dịch vụ hướng dẫn nhiệt tình - Chất lượng tốt, học viên được hỗ trợ ngay khi cần

Điểm cần cải thiện

- Ghế gây tiếng ồn - Giáo trình màu mè sẽ dễ học hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Biết thêm ngôn ngữ, cải thiện trình độ từu không biết gì lên biết sơ sơ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn