Giáo Trình Bám Sát Nhu Cầu Thực Tiễn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Bám Sát Nhu Cầu Thực Tiễn

Ưu điểm

- Giảng viên thân thiên, hòa đồng, vui vẻ, có kiến thức chuyên môn tốt - Giáo trình giảng dạy tốt, dễ tiếp thu, dễ nghe, dễ hiểu, tốc độ phù hợp

Điểm cần cải thiện

Muốn được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Hàn thông qua các chương trình hoạt động ngoại khóa do trung tâm tố chức

Trải nghiệm và lời khuyên

- Chất lượng đào tạo tốt, phù hợp với nhu cầu của học viên - Lời khuyên: Cần tập trung học tập, siêng năng thì tiếng Hàn rất dễ tiếp thu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn